Artikelindex

  

Bezoek Nepal maart/april 2012

Algemeen

IMG 0712Het bezoek aan Nepal was dit jaar zeer bijzonder. Het was de eerste keer sinds vijf jaar dat wij (Janny en Joost) er tegelijkertijd waren. Naast het begeleiden van projecten was er ook ruimte voor onze andere grote passie: trekking! Een twaalfdaagse tocht naar het ongebekende gebied van Nar en Phu. Er was weer veel gedaan gedurende onze afwezigheid. De watertank in Phandelli en de tweede watertank in Pumdi Bumdi waren afgerond. De bibliotheek van de middelbare school, met de door ons gesponsorde boeken en meubels, was klaar. Tot slot moet ook het nieuwe afvalhuisje niet vergeten worden. Veel resultaten, maar ook veel zaken die nog onze aandacht behoeven.

 

 Grote Watertank Sarangkot

Om de maanden van droogte door te komen is het idee ontstaan van een hele grote watertank met regenwater. Gezien de kosten, de afnemende kwaliteit van het water en het op handen zijnde project van de Nijmeegse stichting: www.waterprojectnepal.nl is besloten dit idee niet verder uit te werken. Wel zal stichting Sarangkot dit grote waterproject gaan steunen, zodat dit snel gerealiseerd wordt. Op welke wijze we dit zullen doen weten we nog niet. We zullen hiervoor in elk geval een gesprek hebben met de lokale projectleider van Nepal trust met wie de Nijmeegse stichting een samenwerkingsverband heeft. 

 
Garbage Project
IMG 0766Het nieuwe afvalhuisje is een zeer goede vervanging van de oude veel te hoog gelegen stortplaats. In het huisje is het gemakkelijker om de afval te scheiden. Een van de eisen die het afvalbedrijf uit Pokhara stelt. Zij halen de afval op. Om de afval makkelijker op te slaan komt er op een lager gelegen plek nog een afvalhuisje. Met onze NGO, Parabartanshil Sarangkot Samaj, worden afspraken gemaakt om de bewoners van Sarangkot (financieel) verantwoordelijk te maken voor hun eigen afval.  Er zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd over het belang van zorgvuldig omgaan met afval. Tevens zal het systeem van afvalzakken worden uitgelegd. Het is de bedoeling dat, via betaling van de afvalzakken, de bewoners hun eigen bijdrage leveren.


Shree Saraswati School vergadering school management committee
Om Baral is nu ruim een jaar werkzaam als adviseur van de Shree Saraswati School. De school management committee laat in de vergadering veel waardering blijken voor Om Baral en de gezette stappen. In bijgaand verslag is een terugblik te vinden van dit jaar.

 Engels verslag Om Baral       Nederlands verslag


Bijeenkomst Nepali en Pariyar familie

IMG 0786aBinnen de Pariyar en de Nepali families leeft de gedachte om gezamenlijk een commitee op te richten. Reden hiervoor is om de achtergestelde positie van de lagere kaste in Sarangkot te verbeteren. De eerste gezamenlijke bijeenkomst geeft veel energie. Er wordt een commitee samengesteld en Om Baral, ons bestuurslid uit Nepal,  zal fungeren als adviseur. Afgesproken wordt dat het commitee officieel wordt geregistreerd. Daarnaast zullen zij verantwoordelijkheid nemen voor de padmapanitank. Tot slot zal het committee met een projectvoorstel komen wat de emancipatie van de lagere kaste binnen Sarangkot kan verbeteren.

 

Vrouwen-NGO Sarangkot

472582 262816013802934 1541260134 oIn 2012 heeft  de vrouwen NGO een nieuw bestuur gekozen. Het bleek dat veel jonge vrouwen op het vinkentouw zaten om hiervan deel uit te mogen maken. Uiteindelijk is er plek gecreĆ«erd voor vrouwen van alle leeftijden sommige met een goede opleiding, andere analfabeet. Bij het elan van het nieuwe bestuur hoort ook een nieuw programma. Tijdens de vergaderingen met het nieuwe bestuur passeerden allerlei onderwerpen de revue waarbij het opzetten van een oudheidkundig museum wel de meest ambitieuze was. De vrouwen beseffen dat Nepal op de grens van een oude bijna middeleeuwse wereld en een moderne wereld balanceert en dat het oude voor het nageslacht bewaard moet blijven. Sarangkot is een dorp waar veel toeristen komen maar waar de toeristen niet lang blijven. Een museum trekt toeristen en genereert dus inkomen. Daarbij is dan de hoop dat zij langer in Sarangkot blijven en verder ook geld uitgeven. Een mooi project om over denken en te proberen dit op den duur vorm te geven.  Het  genereren van inkomen lijkt  voor de vrouwen erg belangrijk te zijn. Het  houden van bijen kan daaraan bijdragen. Met een klein startkapitaal zijn er 5 bijenkasten uitgezet. De helft van het aankoopbedrag is hierbij door ons geleverd. De andere helft is voor rekening van de bijenhoudster.  Ze kan dit terug betalen met de verkoop van de honing. Daarna kunnen er weer 5 nieuwe bijenvolken aangeschaft worden.  Een 6 tal vrouwen heeft  een opleiding tot imker gevolgd en is in staat dit door te geven.
Tevens zijn er plannen voor het opzetten van een biologische groenten tuin.
Tot slot is het belangrijk dat het  Rookvrije kacheltjes project het zo genaamde Improoved Cooking Stove project,  goed wordt vervolgd. Het onderhoud van deze kacheltjes dient structureel te gebeuren waarbij voorlichting aan de gezinnen  hoe dit te doen, tot hun taak behoort. 

Klik hier voor oudere verslagen! 

Aanvullende gegevens