Artikelindex

Meer actueel vind je op FACEBOOK!

Bezoek Nepal 2014

 

 df5e258ab64d82064ed8fa3d7b517ee2 DSCN3767   

 

Dankzij de Zutphense HAND en de Stichting Waka-Waka hebben wij 138 kleine zonnecollectoren kunnen uitdelen in het Lepradorpje Lipikot en in Sarangkot. In Sarangkot konden veel gezinnen dankzij een lening zelf een zonnecollector aan schaffen,  maar voor de allerarmste gezinnen was dit geen optie. Doordat er heel vaak grote delen van de dag en avond geen elektriciteit is, zijn kinderen vaak niet goed in staat hun huiswerk te maken. Een Waka-Waka geeft zoveel licht dat zij met 8 uur opladen in de zon, 8 uur volop licht geeft. In Lipikot hebben de mensen weinig mogelijkheden om betaald werk te kunnen doen waardoor het kopen van een solar niet tot de mogelijkheden behoort. Zij waren erg blij met de Waka-Waka”s.

Vorig jaar hebben wij aangegeven blij te zijn met onze leraar in Nepal die zich zo heeft ingezet om het “Educatieproject” vorm te geven. Helaas heeft Om Baral ons tijdelijk verlaten om een master studie Ontwikkelingswerk in Australië te gaan volgen, in de hoop nog beter op de vragen die de Nepalese samenleving stelt, in te kunnen spelen.
De Shree Saraswati school in Sarangkot kan dankzij zijn begeleiding zelfstandig verder. De Chapakotschool in Chapakot wacht op zijn terugkeer. Dit project ligt nu even stil.
De overheidsscholen hebben echter vaak te maken met een teruglopend aantal leerlingen vanwege meerdere redenen. Er worden minder kinderen geboren en als het maar enigszins mogelijk is, gaan kinderen privaat onderwijs volgen. Daarnaast vertrekken er nog al wat ouders met kinderen naar de stad om daar hun geluk te beproeven. Hoewel particulier onderwijs niet perse beter is, denken ouders dat dit wel het geval is en zetten ze alles op alles om hun kind naar de zo genaamde Boardingscholen te sturen. Hierdoor blijven alleen de kinderen uit de allerarmste gezinnen op de overheidsscholen zitten en ligt de tweedeling in het onderwijs op de loer. Daarom blijft de Stichting Sarangkot zich inzetten voor deze scholen. We verwachten dat er binnen een aantal jaren vanuit de samenleving een antwoord gegeven wordt hoe met dit probleem om te gaan.
Van de basisschool Het Timpaan in Wehl hebben we vorig jaar spel en lesmateriaal gekregen wat we in gedeelten meenemen naar Nepal. Ook nu waren de kinderen van groep 1 in de klas van juf Sisanna weer heel blij met duplo, puzzles en ander educatief speelgoed.

De watertanks die de afgelopen 12 jaar door ons zijn gebouwd, doen nog steeds goede dienst. Ze worden over het algemeen goed onderhouden. De kleine reparaties worden door de bewoners zelf uitgevoerd.
Door een toename van het aantal gebruikers zijn er twee nieuwe aanvragen voor een watertank buiten Sarangkot gedaan. Dit betreft de sloppenwijk van Pokhara waar in 2014 een watertank is overhandigd en Phurse Khola waar we jaren geleden watertanks plaatsten.
Ook in de voor ons nieuwe Lepragemeenschap Kapan in Boudanath/Kathmandu, vraagt men ons om een kleine watertank te plaatsen. Hier wonen ongeveer 50 gezin

nen. Het water halen is voor mensen die Lepra hebben erg zwaar en de bewoners zien er naar uit dat een watertank binnen hun dorpje gebouwd dienst gaat doen zodat zij van deze moeilijke werkzaamheden ontslagen zullen worden.

Het Grote Waterproject in het district Kaski, waarvoor de regering van Nepal haar verantwoordelijkheid heeft opgepakt en dat wordt uitgevoerd in samenwerking m

et Stichting Waterproject Nepal www.waterprojectnepal.nl, wordt ondersteund door de Stichting Sarangkot. Dit waterproject zal naast een aantal andere dorpen, ook Sarangkot van water gaan voorzien. Ondanks dat we al op veel plaatsen van Sarangkot een watertank hebben gebouwd, blijven er grote problemen met 

project loopt volgens de bewoners, de vrijwilligers en professionals die er aan meewerken, op schema. De hoofdlijn is voltooid. De  distributielijnen worden aangelegd en er zijn watertanks gebouwd die voor opvang van het water zorgen.de watervoorziening. We hopen dat met de voltooiing van dit ambitieuze project, de waterschaarste grotendeels verholpen zal zijn. Dit grote 

Dankzij sponsoren en particulieren hebben wij ruim €8000 kunnen bijdragen om dit project te ondersteunen. Een gedeelte komt bij de Stichting Wilde Ganzen in aanmerking door een verdubbeling door hen uitgevoerd. Er is nog meer geld nodig om het project af te kunnen ronden.

DSCN3923 DSCN3804 DSCN3799

In het Lepradorpje Lipikot/Kathmandu is met subsidie van de gemeente Zutphen een toilet en badkamerproject voltooid. Dit gebouwtje staat midden in de gemeenschap waardoor de bewoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. In november is heeft de feestelijke opening van het gebouwtje plaats gevonden. Het was duidelijk dat de bewoners er erg blij mee waren.

Voor 2015 hebben zij een Projectvoorstel ingediend m de gezinnen in het lepradorp te voorzien van een gaskomfoor met een butagasfles. Nu koken de mensen op open vuren waardoor het hele huis zwartgeblakerd is en de vrouwen in de rook zitten te koken. Daarbij lopen zij gevaar zich te branden. Door de ongevoelige ledematen, een symptoom van Lepra, voelen zij deze verwondingen niet waardoor deze zeer ernstig kunnen worden. Het halen van hout kost zeer 

ook heel veel moeite vanwege hun vergroeide ledematen en ook daar loopt men weer de kans zich ernstig te 

De Vrouwen NGO in Sarangkot gaat door met het bijenproject. Zij zien hierdoor mogelijkheden een klein eigen inkomen te generen. De bijenkasten worden middels een microkrediet aan de vrouwen verstrekt. Voordat zij zullen beginnen met het houden van de bijen zal er scholing gevolgd wordenverwonden.

Het Vuilnisproject loopt averij op door een bureaucratische districtsindeling. De vuilnis wordt niet opgehaald waardoor het vuilnishuis overvol is geraakt. Dit is een probleem voor het dorp en onze NGO zit volop in het denkproces hoe hier mee om te gaan. Wij hebben hen vorig jaar al laten weten dat wij als Stichting ons over 3 jaar terug willen trekken uit dit project en dat zij zelf moeten gaan nadenken over hoe ze dit willen voortzetten.

Ook het Bibliotheekproject moet op eigen kracht gaan draaien en ook daarvoor geldt dat binnen 2 jaar hiervoor door ons niet meer geïnvesteerd gaat worden en dat dit voor de verantwoordelijkheid van de gebruikers zal komen. We hopen dat de inwoners van Sarangkot voor beide projecten een oplossing zullen gaan vinden.

Het studiefonds wordt op dit moment nog voor 2 vrouwelijke studenten ingezet die hier mee een beroepsopleiding kunnen volgen.

 


 

Bezoek Nepal, juli/augustus 2013

 

Quality of Education

 

Shree Kalika school

Het ziet er allemaal erg rooskleurig uit. De watertank is goed en stevig gebouwd en er was nog wat geld over en dat is besteed aan schriften en sportsmateriaal (eigen initiatief Om). Opvallend is dat deze school door eigen initiatief en lokale financien extra (engelse) leraren hebben aangetrokken en in een paar jaar tijd het leerlingenaantal van 24 naar 82 leerlingen hebben weten te brengen!

Foto 1

 

Shree Saraswati School

Afgelopen zondag heb ik de Shree Saraswati School bezocht. Het zag er prima uit. Orde en structuur. Ook de kwaliteit is vooruit gehad. Ik heb met de kinderen van klas 4 en 5 zelfs een gesprek gehad in het Engels!
De headmaster geeft aan dat de middelbare school van Sarangkot zegt over de nieuwe lichting dat zij het veel beter doen dan daarvoor. Ook is het aantal leerlingen hetzelfde gebleven in tegenstelling tot de andere scholen in Sarangkot. Een kleiner aantal kinderen is hiervan de oorzaak, maar SSS blijft op sterkte. Ondanks soms onze frustraties is deze school echt grote stappen voorwaarts gemaakt.
Opnieuw het verzoek om een leraar te betalen. Ik heb aangeven dat dat toch echt uit de gemeenschap moet komen. het idee van Om om klassen te combineren heeft nog steeds geen draagvlak. Tevens het verzoek om lesmateriaal. Ik heb aangegeven dat we dat voor een deel kunnen doen, maar dat wij ook een bijdrage van de gemeenschap verwachten.

Foto 4

Er komt een nieuw schoolbestuur. Ik hoop dat dat wat nieuwe energie geeft, anders blijven we kringetjes draaien. Ik heb hun dringend geadviseerd op zoek te gaan naar nieuwe financiele bronnen en de gemeenschap ook om een bijdrage te vragen. Dit werd nog eens bevestigd door de oude wijze man die onze stichting in de hemel prees en vond dat wij meer dan genoeg gedaan hebben.
Tot slot, in de laagste klas wordt dagelijks gebruik gemaakt van de TV- en videoset. De lerares zet dit in voor allerlei lessen. Ze is er erg enthousiast over. Om is ook erg enthousiast over haar. Ze slaat een nieuwe weg in. Het is een kwestie van tijd en de SSS maakt nog een paar stappen.

 

Chapakot School

De school in Chapakot heeft in een paar maanden een belangrijke metamorphose ondergaan. Orde en structuur. Het zit er allemaal gemotiveerd uit en men is minder 'verwend'. Er komt overigens geen toerist in Chapakot en dat is echt zonde, gezien het prachtige uitzicht en de rust.
Er is gevraagd om school materiaal en sportmateriaal. Ze laten zien dat ze zorgvuldig met alles omgaan.
De bibliotheek van de school (beschikbaar gesteld door Room to Read) wordt dagelijks gebruikt en ziet er perfect uit. Naast Room to Read stelt CWIN ook boeken beschikbaar. Alleen komen zij pas halverwege het schooljaar (typisch Westers!). Om en de headmaster gaan met hun contact opnemen om dit probleem te bespreken en op zoek te gaan naar verdere samenwerking op het gebied van schoolmateriaal.

Foto 3

Om laat zien dat hij de linkin pin is tussen het beschikbare schoolmateriaal en het juiste gebruik daarvan. Daarin maken wij verschil tov van andere organisaties die ervan uitgaan dat de leraren dat zelf wel kunnen. Dit is wat mij betreft het speerpunt van ons educatieproject.

Waterprojecten

 

Watertank Bhuddanilkanta

Prima opening. Mooie foto's. Tank ziet er goed uit. Financieel in orde. Rapportage ontbreekt nog. Daarnaast willen zij een vijftal toiletten. Ik heb ze gevraagd een projectvoorstel te maken. Nieuw voorstel gekregen voor een watertank bij een andere lepragemeenschap. Wellicht kun jij daar gaan kijken.

Foto 2

 

Waterproject Slump area Pokhara

Echt een goed project. Wat een armoe, daar. Om en ik hebben naar mogelijkheden voor solar power gekeken, maar, in overleg met Jeroen, daar vanafgezien. De solarcellen leveren veel te weinig op om een waterpomp te kunnen laten werken. Je moet anders een heel rijstveld volzetten met cellen. Solarpower is op kleine schaal goed toepasbaar voor ledverlichting en het opladen van telefoons en laptops. Om gaat het project in gang zetten, met de toepassing van electriciteit en deze is in Nepal ook opgewekt door waterkracht.
Ik heb nog een een aantal winkels bezocht in Pokhara en technische data verzameld inzake zonnepanelen. Een beetje pomp om de hoogte te bereiken die we willen bereiken heeft 2000 watt nodig. Een groot (50 x 100 cm) zonnepaneel levert 80 watt op en kost tussen de 300 en 400 euro. Je hebt dus ruim 20 panelen nodig om deze pomp in gang te zetten
Om zal het project in gang zetten via de NGO van Pumbi Bumdi. Vanuit dat committee wordt het project in gang gezet. Uiteraard met uitgebreidde bemoeienis van Om en Sobit.

 

Pararbarthanshil Sarangkot Samaj


Algemeen

De energie is er een beetje uit. Ze willen graag nieuwe projecten en krijgen weinig energie van het onderhouden en verbeteren. Ze balen ervan dat niet iedereen dezelfde inzet heeft en tot slot is hun termijn afgelopen. Waarom er dan niet helemaal mee ophouden? Nou dat lijkt hen ook niets. Dus we gaan verder. Met de afspraak dat ze minstens één keer per maand vergaderen en dat ik minstens één keer per maand met Loknath bel.
In de vergaderingen tot nu toe hebben we het volgende besproken:
* Voorstel om Nrs 30.000 te investeren voor de Sisne Gara watersupply. Deze watervoorziening is verbonden mer de bron van Quality of Life Nepal.
* Daarnaast heb ik besproken dat we EUR 15.000,- via Nepal trust gaan spenderen aan de distributie van het water voor Sarangkot.
* Men komt met een projectvoorstel om huizen van een Solarpower-system te voorzien in de uren dat er geen stroom is. Kosten zijn 15.000,- Rs per voorziening. In het voorstel wordt uitgegaan dat ieder huishouden de helft zelf betaald. Zo kunnen we mooi wat ervaring opdoen met Solar power.
* Zondag zal ik de nieuwe leden van Parabarthanshil benoemen, om trage en ingewikkelde processen te voorkomen.

 

Watertanks

* Reparatie Padmapani: committee watertank bjieenkomst and then small estimate by email: Hier is niets aan gedaan. Dit moet klaar zijn voor 9 november.
* Reparatie Khore Khola: committee watertank bijeenkomst and then small estimate by email: Hier is niets aan gedaan. Dit moet klaar zijn voor 9 november.
* Pandelli watertank: opening watertank met informatie over financiën Deze opening vindt plaats in november a.s.
Library De discussie is over terugtrekking aangezwengeld, maar het levert nog niets op. Wel geeft men aan dat de bibliotheek regelmatig bezocht wordt en dat er nieuwe boeken nodig zijn.

 

Afvalsysteem

* Het voorstel voor het garbagehouse wordt aangepast. Het moet simpeler. max 2 lakh. Afgelopen jaar zijn er negen trucks met afval opgehaald (4000 per truck) Nrs. 36000 Daarnaast is 12 x 5000: 60000 aan salaris betaald (t/m augustus 2013)
* Nadat ik de discussie over terugtrekking aangezwengeld heb, is het voorstel de financien voor de truckvervoer zelf te regelen. Met de afvalzakken werkt niet. Ze willen een bijeenkomst met de hotels en met de bevolking organiseren. Ook gaan ze in deze een gesprek met de VDC's aan.
* Daarnaast zullen zij Batulli voorzien van handschoenen en schoenen. Het lijkt mij goed dat daar nog eens extra op gelet wordt.
* Tot slot was het voorstel nog een vijftal vuilnisbakken te plaatsen. Lijkt mij prima.

 

Vrouwen-NGO

Ruku en ik hebben met Sormila gesproken. Aardige slimme dame, maar erg jong en onervaren. Het lukt haar niet een vergadering bijeen te krijgen met een meerderheid. Er zitten dertien dames in, dus dat betekent dat er zeven aanwezig moeten zijn. Gedoe om geld. Daarnaast vindt de "oude" groep dat het aanwezige geld voor hun is en niet voor de "nieuwe" groep. Ik heb gezegd dat jij negen november komt en haar verder zal helpen. Mijn idee is dat de groep, wat kleiner wordt en meer van dezelfde leeftijd. Dat geeft Sormila ook wat meer overwicht in de groep en dan komt wellicht een en ander wel van de grond.

 

Nepali/Pariyar- NGO

Er zit weer wat energie in de Nepali/Pariyar-NGO. Ze hebben de registratie volledig gedaan. Met dertien voorlopige leden. Som is voorzitter. Jammer dat ik niet nog een drie maanden kan blijven om het aan de gang te houden. Actiepunten
- Ze gaan een bijeenkomst voor de lage kaste organiseren, om de definitieve leden vast te stellen.
- Ze komen met een projectvoorstel (Om zal ze hierbij helpen) voor solarpower in huis ( het is hetzelfde voorstel als Changeable Sarangkot Society). Ik verwacht alleen dat zij met een verdeling van 25%/75% zullen komen. Wellicht kunnen we beide voorstellen combineren als we in Nederland op zoek gaan naar een sponsor.
- Daarnaast komen ze met projectvoorstel voor een gemeenschapshuis voor lage kaste. Een plek om samen te komen, gemeenschappelijke zaken (instrumenten en kookgerei) op te slaan en een symbool van emancipatie (Wij kunnen ook iets realiseren!). Een plek voor huwelijken, sportieve activiteiten en vergaderingen. 


  

Bezoek Nepal maart/april 2012

Algemeen

IMG 0712Het bezoek aan Nepal was dit jaar zeer bijzonder. Het was de eerste keer sinds vijf jaar dat wij (Janny en Joost) er tegelijkertijd waren. Naast het begeleiden van projecten was er ook ruimte voor onze andere grote passie: trekking! Een twaalfdaagse tocht naar het ongebekende gebied van Nar en Phu. Er was weer veel gedaan gedurende onze afwezigheid. De watertank in Phandelli en de tweede watertank in Pumdi Bumdi waren afgerond. De bibliotheek van de middelbare school, met de door ons gesponsorde boeken en meubels, was klaar. Tot slot moet ook het nieuwe afvalhuisje niet vergeten worden. Veel resultaten, maar ook veel zaken die nog onze aandacht behoeven.

 

 Grote Watertank Sarangkot

Om de maanden van droogte door te komen is het idee ontstaan van een hele grote watertank met regenwater. Gezien de kosten, de afnemende kwaliteit van het water en het op handen zijnde project van de Nijmeegse stichting: www.waterprojectnepal.nl is besloten dit idee niet verder uit te werken. Wel zal stichting Sarangkot dit grote waterproject gaan steunen, zodat dit snel gerealiseerd wordt. Op welke wijze we dit zullen doen weten we nog niet. We zullen hiervoor in elk geval een gesprek hebben met de lokale projectleider van Nepal trust met wie de Nijmeegse stichting een samenwerkingsverband heeft. 

 
Garbage Project
IMG 0766Het nieuwe afvalhuisje is een zeer goede vervanging van de oude veel te hoog gelegen stortplaats. In het huisje is het gemakkelijker om de afval te scheiden. Een van de eisen die het afvalbedrijf uit Pokhara stelt. Zij halen de afval op. Om de afval makkelijker op te slaan komt er op een lager gelegen plek nog een afvalhuisje. Met onze NGO, Parabartanshil Sarangkot Samaj, worden afspraken gemaakt om de bewoners van Sarangkot (financieel) verantwoordelijk te maken voor hun eigen afval.  Er zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd over het belang van zorgvuldig omgaan met afval. Tevens zal het systeem van afvalzakken worden uitgelegd. Het is de bedoeling dat, via betaling van de afvalzakken, de bewoners hun eigen bijdrage leveren.


Shree Saraswati School vergadering school management committee
Om Baral is nu ruim een jaar werkzaam als adviseur van de Shree Saraswati School. De school management committee laat in de vergadering veel waardering blijken voor Om Baral en de gezette stappen. In bijgaand verslag is een terugblik te vinden van dit jaar.

 Engels verslag Om Baral       Nederlands verslag


Bijeenkomst Nepali en Pariyar familie

IMG 0786aBinnen de Pariyar en de Nepali families leeft de gedachte om gezamenlijk een commitee op te richten. Reden hiervoor is om de achtergestelde positie van de lagere kaste in Sarangkot te verbeteren. De eerste gezamenlijke bijeenkomst geeft veel energie. Er wordt een commitee samengesteld en Om Baral, ons bestuurslid uit Nepal,  zal fungeren als adviseur. Afgesproken wordt dat het commitee officieel wordt geregistreerd. Daarnaast zullen zij verantwoordelijkheid nemen voor de padmapanitank. Tot slot zal het committee met een projectvoorstel komen wat de emancipatie van de lagere kaste binnen Sarangkot kan verbeteren.

 

Vrouwen-NGO Sarangkot

472582 262816013802934 1541260134 oIn 2012 heeft  de vrouwen NGO een nieuw bestuur gekozen. Het bleek dat veel jonge vrouwen op het vinkentouw zaten om hiervan deel uit te mogen maken. Uiteindelijk is er plek gecreëerd voor vrouwen van alle leeftijden sommige met een goede opleiding, andere analfabeet. Bij het elan van het nieuwe bestuur hoort ook een nieuw programma. Tijdens de vergaderingen met het nieuwe bestuur passeerden allerlei onderwerpen de revue waarbij het opzetten van een oudheidkundig museum wel de meest ambitieuze was. De vrouwen beseffen dat Nepal op de grens van een oude bijna middeleeuwse wereld en een moderne wereld balanceert en dat het oude voor het nageslacht bewaard moet blijven. Sarangkot is een dorp waar veel toeristen komen maar waar de toeristen niet lang blijven. Een museum trekt toeristen en genereert dus inkomen. Daarbij is dan de hoop dat zij langer in Sarangkot blijven en verder ook geld uitgeven. Een mooi project om over denken en te proberen dit op den duur vorm te geven.  Het  genereren van inkomen lijkt  voor de vrouwen erg belangrijk te zijn. Het  houden van bijen kan daaraan bijdragen. Met een klein startkapitaal zijn er 5 bijenkasten uitgezet. De helft van het aankoopbedrag is hierbij door ons geleverd. De andere helft is voor rekening van de bijenhoudster.  Ze kan dit terug betalen met de verkoop van de honing. Daarna kunnen er weer 5 nieuwe bijenvolken aangeschaft worden.  Een 6 tal vrouwen heeft  een opleiding tot imker gevolgd en is in staat dit door te geven.
Tevens zijn er plannen voor het opzetten van een biologische groenten tuin.
Tot slot is het belangrijk dat het  Rookvrije kacheltjes project het zo genaamde Improoved Cooking Stove project,  goed wordt vervolgd. Het onderhoud van deze kacheltjes dient structureel te gebeuren waarbij voorlichting aan de gezinnen  hoe dit te doen, tot hun taak behoort. 

Klik hier voor oudere verslagen! 

Aanvullende gegevens