Artikelindex

Bezoek Nepal 2014

 

 df5e258ab64d82064ed8fa3d7b517ee2 DSCN3767   

 

Dankzij de Zutphense HAND en de Stichting Waka-Waka hebben wij 138 kleine zonnecollectoren kunnen uitdelen in het Lepradorpje Lipikot en in Sarangkot. In Sarangkot konden veel gezinnen dankzij een lening zelf een zonnecollector aan schaffen,  maar voor de allerarmste gezinnen was dit geen optie. Doordat er heel vaak grote delen van de dag en avond geen elektriciteit is, zijn kinderen vaak niet goed in staat hun huiswerk te maken. Een Waka-Waka geeft zoveel licht dat zij met 8 uur opladen in de zon, 8 uur volop licht geeft. In Lipikot hebben de mensen weinig mogelijkheden om betaald werk te kunnen doen waardoor het kopen van een solar niet tot de mogelijkheden behoort. Zij waren erg blij met de Waka-Waka”s.

Vorig jaar hebben wij aangegeven blij te zijn met onze leraar in Nepal die zich zo heeft ingezet om het “Educatieproject” vorm te geven. Helaas heeft Om Baral ons tijdelijk verlaten om een master studie Ontwikkelingswerk in Australië te gaan volgen, in de hoop nog beter op de vragen die de Nepalese samenleving stelt, in te kunnen spelen.
De Shree Saraswati school in Sarangkot kan dankzij zijn begeleiding zelfstandig verder. De Chapakotschool in Chapakot wacht op zijn terugkeer. Dit project ligt nu even stil.
De overheidsscholen hebben echter vaak te maken met een teruglopend aantal leerlingen vanwege meerdere redenen. Er worden minder kinderen geboren en als het maar enigszins mogelijk is, gaan kinderen privaat onderwijs volgen. Daarnaast vertrekken er nog al wat ouders met kinderen naar de stad om daar hun geluk te beproeven. Hoewel particulier onderwijs niet perse beter is, denken ouders dat dit wel het geval is en zetten ze alles op alles om hun kind naar de zo genaamde Boardingscholen te sturen. Hierdoor blijven alleen de kinderen uit de allerarmste gezinnen op de overheidsscholen zitten en ligt de tweedeling in het onderwijs op de loer. Daarom blijft de Stichting Sarangkot zich inzetten voor deze scholen. We verwachten dat er binnen een aantal jaren vanuit de samenleving een antwoord gegeven wordt hoe met dit probleem om te gaan.
Van de basisschool Het Timpaan in Wehl hebben we vorig jaar spel en lesmateriaal gekregen wat we in gedeelten meenemen naar Nepal. Ook nu waren de kinderen van groep 1 in de klas van juf Sisanna weer heel blij met duplo, puzzles en ander educatief speelgoed.

De watertanks die de afgelopen 12 jaar door ons zijn gebouwd, doen nog steeds goede dienst. Ze worden over het algemeen goed onderhouden. De kleine reparaties worden door de bewoners zelf uitgevoerd.
Door een toename van het aantal gebruikers zijn er twee nieuwe aanvragen voor een watertank buiten Sarangkot gedaan. Dit betreft de sloppenwijk van Pokhara waar in 2014 een watertank is overhandigd en Phurse Khola waar we jaren geleden watertanks plaatsten.
Ook in de voor ons nieuwe Lepragemeenschap Kapan in Boudanath/Kathmandu, vraagt men ons om een kleine watertank te plaatsen. Hier wonen ongeveer 50 gezin

nen. Het water halen is voor mensen die Lepra hebben erg zwaar en de bewoners zien er naar uit dat een watertank binnen hun dorpje gebouwd dienst gaat doen zodat zij van deze moeilijke werkzaamheden ontslagen zullen worden.

Het Grote Waterproject in het district Kaski, waarvoor de regering van Nepal haar verantwoordelijkheid heeft opgepakt en dat wordt uitgevoerd in samenwerking m

et Stichting Waterproject Nepal www.waterprojectnepal.nl, wordt ondersteund door de Stichting Sarangkot. Dit waterproject zal naast een aantal andere dorpen, ook Sarangkot van water gaan voorzien. Ondanks dat we al op veel plaatsen van Sarangkot een watertank hebben gebouwd, blijven er grote problemen met 

project loopt volgens de bewoners, de vrijwilligers en professionals die er aan meewerken, op schema. De hoofdlijn is voltooid. De  distributielijnen worden aangelegd en er zijn watertanks gebouwd die voor opvang van het water zorgen.de watervoorziening. We hopen dat met de voltooiing van dit ambitieuze project, de waterschaarste grotendeels verholpen zal zijn. Dit grote 

Dankzij sponsoren en particulieren hebben wij ruim €8000 kunnen bijdragen om dit project te ondersteunen. Een gedeelte komt bij de Stichting Wilde Ganzen in aanmerking door een verdubbeling door hen uitgevoerd. Er is nog meer geld nodig om het project af te kunnen ronden.

DSCN3923 DSCN3804 DSCN3799

In het Lepradorpje Lipikot/Kathmandu is met subsidie van de gemeente Zutphen een toilet en badkamerproject voltooid. Dit gebouwtje staat midden in de gemeenschap waardoor de bewoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. In november is heeft de feestelijke opening van het gebouwtje plaats gevonden. Het was duidelijk dat de bewoners er erg blij mee waren.

Voor 2015 hebben zij een Projectvoorstel ingediend m de gezinnen in het lepradorp te voorzien van een gaskomfoor met een butagasfles. Nu koken de mensen op open vuren waardoor het hele huis zwartgeblakerd is en de vrouwen in de rook zitten te koken. Daarbij lopen zij gevaar zich te branden. Door de ongevoelige ledematen, een symptoom van Lepra, voelen zij deze verwondingen niet waardoor deze zeer ernstig kunnen worden. Het halen van hout kost zeer 

ook heel veel moeite vanwege hun vergroeide ledematen en ook daar loopt men weer de kans zich ernstig te 

De Vrouwen NGO in Sarangkot gaat door met het bijenproject. Zij zien hierdoor mogelijkheden een klein eigen inkomen te generen. De bijenkasten worden middels een microkrediet aan de vrouwen verstrekt. Voordat zij zullen beginnen met het houden van de bijen zal er scholing gevolgd wordenverwonden.

Het Vuilnisproject loopt averij op door een bureaucratische districtsindeling. De vuilnis wordt niet opgehaald waardoor het vuilnishuis overvol is geraakt. Dit is een probleem voor het dorp en onze NGO zit volop in het denkproces hoe hier mee om te gaan. Wij hebben hen vorig jaar al laten weten dat wij als Stichting ons over 3 jaar terug willen trekken uit dit project en dat zij zelf moeten gaan nadenken over hoe ze dit willen voortzetten.

Ook het Bibliotheekproject moet op eigen kracht gaan draaien en ook daarvoor geldt dat binnen 2 jaar hiervoor door ons niet meer geïnvesteerd gaat worden en dat dit voor de verantwoordelijkheid van de gebruikers zal komen. We hopen dat de inwoners van Sarangkot voor beide projecten een oplossing zullen gaan vinden.

Het studiefonds wordt op dit moment nog voor 2 vrouwelijke studenten ingezet die hier mee een beroepsopleiding kunnen volgen.

 

Aanvullende gegevens