Sarangkot

IMG 2283Door corona zijn er de afgelopen drie jaar in Sarangkot nagenoeg geen Westerse toeristen geweest. Gelukkig wel groepen uit India en Bangladesh en Nepalese toeristen. Daarnaast is een verschuiving te zien van het toerisme in Sarangkot door de komst van grote hotels, de opening van de kabelbaan en de nieuwe Shiva tempel (foto). Het kleinschalige trekkingtoerisme wordt meer en meer verdrongen door het massatoerisme. Dit massatoerisme levert gelukkig ook banen op voor de lokale bevolking.

Het waterprobleem in Sarangkot, waar onze stichting de afgelopen jaren veel in heeft geïnvesteerd, is grotendeels opgelost,  Water wordt nu van beneden naar de top van Sarangkot opgepompt.  Vandaaruit wordt het naar beneden gedistribueerd. Nagenoeg ieder huisgezin heeft een kraan en betaalt voor het water. Het  water dragen is verleden tijd aan het worden.

Op de Shree Saraswati School, de school die wij sinds onze oprichting ondersteunen, gaat het goed. De school ziet er verzorgd uit en is vol in bedrijf: 35 tot 40 leerlingen. Voor deze hoeveelheid leerlingen stelt de overheid voor de school drie leraren aan.  Aangezien er vijf klassen zijn heeft de school nog steeds twee leraren die ze zelf moeten betalen. Periodiek moet het salaris van deze leraressen bij elkaar gesprokkeld worden. De school hoopt snel een vierde leraar via de overheid aan te trekken. In de lesmethodiek is er veel aandacht voor de engelse taal. Wij dragen jaarlijks € 1250,- aan leermiddelen bij.

Tot slot geeft de overheid nu ook geld voor de lunch van de kinderen op school. Hier zijn we heel blij mee, omdat dit substantieel bijdraagt aan de gezondheid van de kinderen.

Phurse Khola

Alle watertanksIMG_2004.jpg die we in Phurse Khola eerder hebben neergezet, werken nog prima. Er is geen reden voor een nieuw waterproject aldaar. De watertank Kamugandhe hebben we geïnaugureerd (foto). Dit was nog niet gebeurd als gevolg van corona. We hebben de tank aan het plaatselijke watercommittee overgedragen en aangegeven dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de distributie naar de huizen.

 

 

 

Lipikot

Lipikot is de lepragemeenschap nabij de hoofdstad Kathmandu die wij al sinds 2012IMG 2438 edited ondersteunen. Als gevolg van de aardbeving in 2015 waren veel huizen onbewoonbaar geworden. Het is mooi om te zien dat nu overal de door ons gefinancierde huizen staan (foto).  Dit is een grote verbetering t.o.v. het bezoek van drie jaar geleden. Dit heeft NLAWA, de NGO waar me mee samenwerken, samen met ons, heel goed gedaan.

NLAWA heeft een voorstel gedaan voor de renovatie van het bad- en toilethuis in Lipikot. Om dit duurzaam te doen wordt de door de aardbeving zwaarbeschadigde bovenste verdieping, die gebruikt werd als kinderopvang, verwijderd, zodat het gebouw alleen nog gelijkvloers is. Daarnaast is ook een sceptic tank toegevoegd aan het voorstel. Hierdoor vallen de kosten hoger uit en is er ongeveer €14.000,- nodig om dit allemaal te realiseren.

Tot slot, het levensonderhoud in Nepal kost, net als bij ons, beduidend meer als de jaren hiervoor. De brandstof is verdubbeld in prijs. Veel producten zijn nagenoeg net zo duur als in Europa. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de armoede in Nepal en zien we dit ook terug in de kosten voor onze projecten.

Wij zijn blij dat we onze projecten weer hebben kunnen bezoeken en dat we kunnen werken aan nieuwe. Wij willen u hartelijk danken voor de donaties die dit mogelijk maken.

 

Jaarverslagen St. Sarangkot :    2017       2018        2019       2020        2021       2022

Aanvullende gegevens