De aardbeving in Nepal heeft gelukkig in het dorp Sarangkot en haar omgeving weinig tot geen ernstige gevolgen gehad. 

Daarom vraagt Stichting Sarangkot nu aandacht voor de behoeftigen van de lepragemeenschap in Lipikot (Kathmandu). Voor deze gemeenschap heeft stichting Sarangkot eerder een toiletgebouw en een watervoorziening gerealiseerd.  Deze gemeenschap is zwaar getroffen door de aardbeving. Naast ex-leprapatienten leven in deze gemeenschap ook een groep verstandelijk gehandicapten. Veel van de huizen zijn onbewoonbaar geworden door de aardbeving en mensen slapen in geimproviseerde tenten van landbouwplastic.

De geworven fondsen worden besteed aan basisbehoeften zoals drinkwater, voedsel, tenten, dekens en medicijnen. Maak uw bijdrage over op NL32SNSB0937194085 ten name van Stichting Sarangkot Nepal onder vermelding van aardbeving.

lipikot3 lipikot15 lipikot21 lipikot26Projecten actueel en FACEBOOK laten de nieuwste ontwikkelingen in Lipikot en Sarangkot zien!

  Jaarverslag 2013 - Jaarverslag 2014  - Jaarverslag  2015 - Jaarverslag 2016 - Jaarverslag 2017

Aanvullende gegevens